Diagnostiek

Onderzoek kan ingezet worden wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling en het functioneren van een kind of jongere. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gesprekken, vragenlijsten, observaties en tests.

Onderzoek kan zich richten op:

  • Vragen over het intelligentieniveau
  • Informatieverwerkingsproblemen
  • Sociaal-emotionele problemen en gedrag
  • Vermoedens van een stoornis, zoals een aandachtstekortstoornis (AD(H)D) of autisme (ASS)

Hierbij kunnen diverse onderzoeksmiddelen worden ingezet:

  • Intelligentieonderzoek (in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar)
  • Neuropsychologisch onderzoek (vanaf 8 jaar)
  • Sociaal-emotioneel onderzoek (vanaf 6 jaar)
  • Vragenlijsten
  • Observaties

Een onderzoek duurt meestal één of twee dagdelen. De uitkomsten, met adviezen voor de thuis- en schoolsituatie, worden in een verslag vastgelegd en met het kind/jongere en ouder(s) besproken. Indien gewenst kan er een schoolgesprek plaatsvinden om de uitkomsten te bespreken. Wanneer uit het onderzoek naar voren komt dat behandeling of meer specialistische zorg nodig is, wordt hier in samenspraak verder invulling aan gegeven.