Home

Welkom bij Kinder & Jeugd Psychologie Zeist

Kinder & Jeugd Psychologie Zeist is een kleinschalige praktijk die psychologische hulp biedt aan kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens biedt de praktijk supervisie aan basispsychologen (in opleiding tot GZ-psycholoog).

Er kunnen verschillende redenen zijn om op zoek te gaan naar hulp. Zo kan het zijn dat je je als ouder zorgen maakt over het gedrag van je kind. Of dat je zelf vragen hebt over de opvoeding. Als kind of jongere kun je niet lekker in je vel zitten, je onzeker, angstig, verdrietig of gespannen voelen. Het kan ook zijn dat je snel boos wordt, je moeilijk kunt concentreren, druk of impulsief bent. Ook wanneer je nare ervaringen hebt meegemaakt kan het prettig zijn om bij de verwerking hiervan hulp te krijgen. De praktijk helpt jullie hier graag bij.

Klachten staan nooit op zichzelf. Kinder & Jeugd Psychologie Zeist probeert de klachten te begrijpen vanuit de context waarin het kind of de jongere opgroeit en werkt vanuit een systeemtherapeutisch kader. Hierin speelt het gezin en de omgeving een belangrijke rol. Met elkaar wordt onderzocht hoe de klachten zijn ontstaan, hoe deze in stand gehouden worden en hoe we deze kunnen veranderen. Ouders worden zoveel als mogelijk bij de behandeling betrokken. Dit betekent dat zij tijdens het traject van hun kind, middels gesprekken, ook met zichzelf aan de slag gaan. Het doel is om meer in contact te komen met eigen emoties en inzicht te krijgen in hoe interactiepatronen van invloed zijn op de ouder-kind relatie.

Omdat ieder mens uniek is, wordt de aanpak zoveel mogelijk afgestemd op de vraag. Kinder & Jeugd Psychologie Zeist heeft een contract met regio Zuidoost Utrecht, waardoor de zorg vergoed wordt. Tevens is het mogelijk om je bij de praktijk aan te melden zonder verwijzing of diagnose. In dit geval vindt er geen vergoeding vanuit de gemeente plaats.

Op deze website is meer informatie te vinden over de praktijk, het aanbod en de wijze waarop een kind of jongere aangemeld kan worden.