Tarieven

Sinds januari 2015 wordt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren niet langer door de zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente. Dit betekent dat zowel de organisatie als de bekostiging van de zorg in handen van de gemeente ligt. Kinder & Jeugd Psychologie Zeist is een van de praktijken die gecontracteerd is voor Generalistische Basis GGz door de gemeenten van regio Zuid-Oost Utrecht. De tarieven voor behandeling in de Generalistische Basis GGz zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onderstaande tarieven gelden voor behandeltrajecten (producten) die niet vergoed worden door de gemeente.

Prestatie Maximum NZa tarief (2021)
Basis GGz Kort (BK) ​€ 522,13
Basis GGz Middel (BM) € 885,01
Basis GGz Intensief (BI) € 1434,96
Basis GGz Chronisch (BC) € 1380,49

Niet vergoede zorg
Tevens biedt de praktijk de mogelijkheid om zorg te bieden zonder verwijzing van een arts of medisch specialist en zonder vermoeden van een stoornis. De kosten worden dan in principe niet vergoed.

Een telefonisch kennismakingsgesprek van 30 minuten is kosteloos en vrijblijvend. Het tarief per consult van 45 minuten is €90.

Iedere twee weken wordt een rekening verstuurd.

Omschrijving Tarief
Intelligentieonderzoek* € 510
Neuropsychologisch onderzoek* € 595
Sociaal-emotioneel onderzoek* € 510
Schoolobservatie* € 212,50
Kilometervergoeding** € 0,19 per km
* Bestaande uit afname van de test(s), verslaglegging en teruggavegesprek
** Vanaf 10km buiten Zeist

Supervisie
Het tarief voor een individuele supervisiesessie bedraagt €95 per uur exclusief btw. Binnen dit tarief vallen alle voorkomende werkzaamheden zoals voorbereiding, beoordelen van verslagen, beantwoording van e-mails (behoudens extra werkzaamheden). Hetzelfde tarief geldt voor het bijwonen van evaluaties. Eventuele reiskosten worden doorberekend (€0,19 per km.)

Verhindering
Overeengekomen afspraken kunnen kosteloos worden verplaatst indien dit uiterlijk 24 uur voor de gemaakte afspraak telefonisch of per e-mail is gemeld bij de praktijk. Voor alle andere gevallen geldt dat Kinder & Jeugd Psychologie Zeist een bedrag van €50 per uur niet nagekomen afspraak in rekening brengt.