Werkwijze

Kinder & Jeugd Psychologie Zeist heeft een contract met de regio Zuidoost Utrecht voor Generalistische Basis GGz. Dit betekent dat de zorg binnen de praktijk vergoed wordt, mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo kunnen alleen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist bij de praktijk in behandeling genomen worden. Daarnaast is een verwijzing van het sociale dorpsteam of de huisarts, jeugdarts of medisch specialist noodzakelijk. Op de verwijzing dient te staan dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGz en moet een vermoedelijke werkdiagnose vermeld worden. De praktijk declareert rechtstreeks aan de gemeente. 

Tevens is het mogelijk om je zonder verwijzing van een huisarts of specialist of vermoedelijke diagnose bij de praktijk aan te melden. De kosten komen dan voor eigen rekening.

Je kunt je aanmelden via de website. Na aanmelding via de website wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen voor een vrijblijvende telefonische kennismaking. Tijdens deze kennismaking zal de hulpvraag onderzocht worden en wordt gekeken of deze passend is bij de praktijk. Indien er meer specialistische zorg nodig is, zal er meegedacht worden waar naartoe verwezen kan worden.

Als blijkt dat de hulpvraag passend is, zal er een intakegesprek ingepland worden. Dit bestaat uit 1 of meerdere gesprekken waarin we verder ingaan op de hulpvragen, klachten en bezorgdheden. Indien passend, vindt er een gezinsgesprek plaats. Na de intake wordt er een terugkoppeling gegeven over de observaties, wat mogelijke oorzaken zijn en of er systemische invloeden zijn. Verder wordt er besproken hoe de behandeling eruit gaat zien en waar we aan gaan werken. Evaluatie van de behandeling vindt regelmatig plaats.

Afspraken vinden plaats in de praktijk in Zeist. In sommige gevallen is het mogelijk om afspraken te laten plaatsvinden in de thuissituatie of bijvoorbeeld op school. Dit wordt in onderling overleg afgesproken.