Behandeling

Kinder & Jeugd Psychologie Zeist streeft naar een kwalitatief hoogwaardige, kortdurende begeleiding en behandeling. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wetenschappelijk bewezen behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. Bij jonge kinderen wordt spel ingezet bij de behandeling. Ouders kunnen bij de praktijk terecht met opvoedingsvragen.

Behandeling kan zich richten op:

  • Het verminderen van emotionele problemen, zoals (faal)angst, dwangklachten, piekeren, somberheid of boosheid
  • Het verwerken van verlieservaringen, zoals een overlijden of een echtscheiding
  • Het vergroten van sociale vaardigheden en weerbaarheid
  • Het verbeteren van de communicatie en het versterken van de onderlinge relaties tussen gezinsleden
  • Het verminderen van een negatief zelfbeeld en onzekerheid
  • Het verwerken van traumatische of nare gebeurtenissen

Hiervoor kunnen diverse behandelmogelijkheden ingezet worden:

Het doel van de behandeling is het verminderen van de klachten en het aanleren of vergroten van vaardigheden en inzicht. Omdat je als kind en jongere onderdeel uitmaakt van een gezin, is de samenwerking met ouders belangrijk. Er wordt gekeken hoe ouders betrokken kunnen worden om het therapeutisch proces van hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Soms heb je als ouder zelf ook vragen rondom de opvoeding van je kind. In dat geval kan ouderbegeleiding plaatsvinden. Als de moeilijkheden zich ook op school voordoen wordt er in overleg en met toestemming van de jongere en ouders, graag de samenwerking gezocht.