Systeemtherapie

Elk gezin gaat weleens een moeilijke periode door, dat is heel normaal. Wanneer dit echter lang duurt en jullie al van alles geprobeerd hebben zonder succes, dan wordt het tijd om hulp te zoeken.

Spanningen en onrust spelen soms al langere tijd en kunnen ervoor zorgen dat de harmonie en emotionele veiligheid binnen een gezin verstoord raakt. Er ontstaan soms hoog oplopende ruzies of nog erger; jullie raken het contact met elkaar helemaal kwijt. Wanneer de emotionele verbinding tussen ouder(s) en kind(eren) verstoord raakt, voelen ouders zich steeds minder goed in staat om een goede ouder te zijn en de kinderen voelen zich steeds meer een probleem of last.

Systeemtherapie is er voor ouders én hun kinderen. Bij systeemtherapie draait het niet om één persoon, maar om het samenspel tussen de gezinsleden. Er wordt vanuit gegaan dat er altijd een onderliggende reden is waarom een gezin problemen ervaart. Wanneer het nodig is worden ook school of andere belangrijke mensen hierbij betrokken.

KJPZ werkt middels Emotionally Focused Family Therapy (EFFT), waarin emoties en gehechtheid van alle gezinsleden de basis vormen voor de behandeling. Deze therapievorm is wetenschappelijk onderbouwd en heeft als doel een gezin weer samen te brengen. De aandacht ligt in mindere mate op het gedrag van het kind, maar meer op de onderliggende gedachten en gevoelens, zoals angsten, boosheid of een negatief beeld van zichzelf of de ander. Samen onderzoeken we wat er precies speelt, welke patronen er zijn die steeds terugkomen en wat er nodig is om de harmonie te herstellen. Wanneer we elkaar van binnenuit beter gaan begrijpen dan draagt dat bij aan het herstellen van de gezinsbanden, het vergroten van de veerkracht, het beter kunnen omgaan met emoties en het vergroten van het vertrouwen in ons zelf en elkaar.  

Tijdens de therapie wordt er onder andere aandacht besteed aan thema’s als;

  • Waar is ieder gezinslid bezorgd over?
  • Hoe wordt er met emoties in het gezin omgegaan?
  • Hoe reageren jullie op elkaar?
  • Wat heeft iedereen nodig?