Aanmelden

Aanmelden doet u bij voorkeur via de website door het invullen van het aanmeldformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen voor een telefonische kennismaking. Wanneer je vragen hebt kan telefonisch, maar bij voorkeur per e-mail, contact worden opgenomen met de praktijk. Kinder & Jeugd Psychologie Zeist streeft ernaar de zorg zo snel mogelijk op te starten.

Helaas is er voor diagnostiek momenteel geen ruimte.

    Aanmeldformulier

Bij het aanmelden van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming geven voor de aanmelding. Ook in geval van echtscheiding is van beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming nodig. Beide ouders hebben recht op informatie over de behandeling.